TOPlist
Praha

Notářské úkony a právní služby notáře


Notářské služby pro občany


Dědictví:    Notář je ve funkci soudního komisaře pověřen soudem k vyřízení dědictví . Je to jediný případ, kdy si občan nemůže  vybrat notáře. Vyřízení dědictví je notáři přiděleno soudem podle předem stanoveného dědického rozvrhu, a to z důvodů nestrannosti a objektivity soudního rozhodování. V řízení o pozůstalosti notář jako první kontaktuje dědice.

Závěti, vydědění a ustanovení správců dědictví:     Sepsáním závěti nebo dědické smlouvy můžete pro případ své smrti vyřešit majetkové záležitosti a předejít tak majetkovým sporům mezi dědici.  Závěť Vám notář sepíše notářským zápisem.

Majetkové smlouvy manželů a snoubenců:   Chcete-li se odchýlit od zákonné úpravy společného jmění manželů ( SJM ), můžete své společné jmění zúžit nebo rozšířit smlouvou o změně zákonného manželského majetkového režimu.

Notářské služby pro občany a právnické osoby


Převody nemovitostí:   Dům, bytová jednotka  nebo pozemek se nejčastěji převádí  kupní nebo darovací smlouvou. Notář Vám smlouvu o převodu nemovitých věcí sepíše ve formě notářského zápisu a vyhotoví návrh na vklad do katastru nemovitostí.

Notářské úschovy:  Notářská úschova je bezpečný způsob zaplacení kupní ceny při koupi nemovitosti.

Notářský zápis jako podklad pro exekuci:  Nejefektivnější způsob, jak zajistit vrácení půjčených peněz, je pro věřitele notářský zápis, ve kterém dá dlužník (vydlužitel) věřiteli (zápůjčitelovi)  svolení k přímé vykonatelnosti notářského zápisu.
 
Zástavní smlouvy a Rejstřík zástav:   Zástavní smlouva je jednou z možností, jak zajistit pohledávku věřitele vůči dlužníkovi. Zástavou mohou být nemovitosti, věci movité i jiná práva majetkové povahy.

Ověřování a osvědčování:    Notář osvědčuje různé právně významné skutečnosti - prohlášení a skutkové děje.

Družstva a společenství vlastníků jednotek:  Založení družstva musí být osvědčeno notářským zápisem. O rozhodnutí o změně stanov nebo o zrušení družstva musí být rovněž pořízen notářský zápis. Notář musí být přítomen na první schůzi SVJ.

Notářské služby
Převody nemovitostí Notářské úschovy Ochrana věřitele Závěti, vydědění Manželské smlouvy Zástavní smlouvy Ověřování a osvědčování Družstva Společenství vlastníků Dědictví Výpisy veřejné správy Konverze dokumentů
Úvod Aktuality Časté dotazy Ceny Kontakty Objednat
Akciová společnost Společnost s.r.o.
Obchodní společnosti
Jak vybrat právníka  Užitečné odkazy Mapa stránek