TOPlist
Praha

Zakladatelské listiny a valné hromady společnosti s.r.o.

Společnost s ručením omezeným - založení


Zákon předepisuje formu notářského zápisu pro zakladatelskou listinu v případě jednoho zakladatele a nebo notář sepíše formou notářského zápisu společenskou smlouvu, je-li více zakladatelů. Před tím, než budou sepsány zakladatelské dokumenty, je třeba mít představu o názvu společnosti. Název  se nesmí shodovat a ani být podobný názvu již existující obchodní společnosti. Musíte dále vědět, kde bude mít společnost sídlo. Je sice možné toto sídlo při založení společnosti vymezit v zakladatelském dokumentu jen názvem obce (např. Praha), pro zápis společnosti do obchodního rejstříku je však třeba uvést konkrétní adresu. Pro obchodní rejstřík je pak třeba předložit potvrzení vlastníka objektu (musí se jednat o byt, nebytový prostor nebo budovu opatřenou popisným číslem), že s umístěním sídla nově založené společnosti souhlasí. Do zakladatelského dokumentu je třeba uvést předmět podnikání (činnosti) společnosti. Pro založení společnosti je třeba mít prostředky na splacení základního kapitálu společnosti, přičemž minimální výše základního kapitálu činí 200 000 Kč. Zakládá-li společnost jen jeden zakladatel, musí ještě před zápisem společnosti do obchodního rejstříku na zvláštní účet u banky složit celý základní kapitál. Je-li zakladatelů více, stačí před zápisem společnosti do obchodního rejstříku splatit 100 000 Kč. Základní kapitál se skládá do banky před podáním návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku a pro činnost společnosti ho lze využít po zápisu společnosti do obchodního rejstříku. Ve společenské smlouvě by mělo být dále upraveno, jaké jsou podíly jednotlivých společníků na základním kapitálu, rozsah splacení základního kapitálu před vznikem společnosti, způsob jednání za společnost, možnosti převodu obchodního podílu na jiného společníka a zda se obchodní podíl dědí .

Společnost s ručením omezeným - změny


Rozhodnutí valné hromady nebo rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady musí být osvědčeno notářským zápisem, pokud dochází ke změně společenské smlouvy - mění se sídlo nebo název, předmět podnikání, počet jednatelů atp. a dále při udělení souhlasu s rozdělením, převodem nebo zastavením obchodních podílů. Notářský zápis je dále potřeba při zvyšování a snižování základního kapitálu a nebo při schvalování smluv, na jejichž základě dochází k převodu či nájmu podniku nebo jeho části a také v případě přeměny společnosti. Notářské služby si notář účtuje podle notářského tarifu.

Související služby notáře pro společnost s ručením omezeným

Pro obchodní rejstřík budete dále potřebovat výpis z rejstříku trestů jednatele, případně výpis z katastru nemovitostí pro doložení sídla společnosti. Vše je dostupné v notářské kanceláři v rámci systému CzechPoint . Notář vám vyhotoví veškeré listiny potřebné pro zápis společnosti do obchodního rejstříku nebo pro zápis změn a může vás před obchodním rejstříkem zastupovat.
Notářské služby
Převody nemovitostí Notářské úschovy Ochrana věřitele Závěti, vydědění Manželské smlouvy Zástavní smlouvy Ověřování a osvědčování Družstva Společenství vlastníků Dědictví Výpisy veřejné správy Konverze dokumentů
Úvod Aktuality Časté dotazy Ceny Kontakty Objednat
Akciová společnost Společnost s.r.o.
Obchodní společnosti
Jak vybrat právníka  Užitečné odkazy Mapa stránek