TOPlist
Praha

Konverze na žádost - autorizovaná konverze dokumentů

Autorizovaná konverze z moci úřední


Notář vede spisovou agendu v listinné podobě. Dokumenty došlé do datové schránky orgánu veřejné moci notář konvertuje z moci úřední do listinné podoby a zakládá do příslušného spisu. Může postupovat i obráceně a dokumenty ze spisu konvertuje z moci úřední do datové zprávy a odesílá datovou schránkou nebo jiným elektronickým podáním.

Autorizovaná konverze na žádost


Notář provádí autorizovanou konverzi na žádost a to stejným postupem  jako kontaktní místa CzechPoint.  Konverze může probíhat i opakovaně - například z listinné podoby do elektronické a pak následně z elektronické zpět do listinné. Konvertovaný dokument má stejnou platnost jako originál. Potřebujete-li mít listiny došlé do datové schránky právnické osoby k dispozici v papírové podobě s platností originálu, pak zajděte k notáři. Bude-li potřeba vznikat opakovaně, můžete se s notářem domluvit tak, že mu dokumenty ke konverzi zašlete elektronicky a zpět obržíte konvertované dokumenty v listinné podobě poštou spolu s fakturou. Obrácený postup převodu listiny do elektronické podoby se hodí zejména v případech, kdy potřebujete učinit elektronické podání a nebo předložit listinu okamžitě v jiném městě České republiky. Pro konverzi z listinné do elektronické podoby však platí určitá omezení daná zákonem: Autorizovaná konverze není možná, jde-li o dokument v listinné podobě, jehož jedinečnost nelze konverzí nahradit, zejména o občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenskou knížku, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížku, šek, směnku nebo jiný cenný papír, los, sázenku, geometrický plán, rysy a technické kresby,jsou-li v dokumentu v listinné podobě změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit jeho věrohodnost, není-li z dokumentu v listinné podobě patrné, zda se jedná o prvopis, vidimovaný dokument, opis nebo kopii pořízenou ze spisu, nebo stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí a nebo výroku rozhodnutí vydaného podle jiného právního předpisu, je-li dokument v listinné podobě opatřen plastickým textem nebo otiskem plastického razítka,
Autorizovaná konverze na žádost z elektronické podoby do listinné podoby není možná, nebyl-li dokument obsažený v datové zprávě podepsán uznávaným elektronickým podpisem nebo označen uznávanou elektronickou značkou toho, kdo dokument vydal nebo vytvořil, jde-li o dokument obsažený v datové zprávě, který nelze konvertovat do listinné podoby, například o zvukový nebo audiovizuální záznam a nebo pokud dokument nesplňuje technické náležitosti stanovené vyhláškou.
Notářské služby
Převody nemovitostí Notářské úschovy Ochrana věřitele Závěti, vydědění Manželské smlouvy Zástavní smlouvy Ověřování a osvědčování Družstva Společenství vlastníků Dědictví Výpisy veřejné správy Konverze dokumentů
Úvod Aktuality Časté dotazy Ceny Kontakty Objednat
Akciová společnost Společnost s.r.o.
Obchodní společnosti
Jak vybrat právníka  Užitečné odkazy Mapa stránek