TOPlist
Praha

Majetkové smlouvy manželů a snoubenců sepíše notář

Smlouvy o zúžení společného jmění manželů

Zúžení společného jmění manželů je taková úprava majetkových poměrů manželů, kdy se ze společně nabytého majetku stane výlučný majetek jednoho z manželů ( například společně nabytá nemovitost zakoupená za trvání manželství se stane výlučným vlastnictvím jednoho z manželů ) a nebo se stanoví pravidla, na jejichž základě bude v budoucnu každý z manželů nabývat určený majetek do výlučného vlastnictví. Pravidla budoucího nabývání majetku lze dohodnout i před uzavřením manželství. Pak jde o majetkovou smlouvu snoubenců, pro kterou se vžil termín předmanželská smlouva. Manželskou i předmanželskou smlouvu Vám sepíše notář, neboť zákon předepisuje formu notářského zápisu. Smlouvy, které mění zákonný manželský majetkový režim jsou pro účely řízení o pozůstalosti evidovány Notářskou komorou ČR. Volitelně mohou být zapsány do veřejného seznamu listin. To má pak výhodu v tom, že jsou účinné i vůči třetím osobám. Zúžení společného jmění manželů je praktické zejména v případech, kdy některý z manželů podniká jako fyzická osoba a ručí za své závazky z podnikání veškerým svým majetkem. Je třeba však upozornit na to, že zúžení společného jmění manželů nemůže ošetřit závazky již vzniklé. Zúžení společného jmění manželů se používá také v případech, kdy se tím brání nechtěnému dědění majetku. Časté jsou případy, kdy si snoubenci nebo už manželé sjednají režim oddělených jmění. Pak každý z manželů sám nabývá majetek a také samostatně odpovídá za dluhy. 

Smlouvy o rozšíření společného jmění manželů


Rozšířením společného jmění manželů se rozumí, když se z výlučného majetku jednoho z manželů stane majetek společný (například jeden z manželů zdědí majetek a ze společných prostředků pak provedou rekonstrukci a proto si přejí považovat tento majetek za společný - v SJM).

Za sepsání notářského zápisu o změně zákonného manželského majetkového režimu přísluší notáři odměna ve výši jedné poloviny z částky vypočtené z tarifní hodnoty, nejméně však 1.000,- Kč. Tarifní hodnotou je hodnota majetku, kterého se majetková smlouva manželů nebo snoubenců týká. Nelze-li takovou hodnotu určit, pak činí odměna notáře 5.000 Kč. K cenám se účtuje DPH.
Notářské služby
Převody nemovitostí Notářské úschovy Ochrana věřitele Závěti, vydědění Manželské smlouvy Zástavní smlouvy Ověřování a osvědčování Družstva Společenství vlastníků Dědictví Výpisy veřejné správy Konverze dokumentů
Úvod Aktuality Časté dotazy Ceny Kontakty Objednat
Akciová společnost Společnost s.r.o.
Obchodní společnosti
Jak vybrat právníka  Užitečné odkazy Mapa stránek