TOPlist
Praha
dotaz
dotaz
Úvod Aktuality Časté dotazy Ceny Kontakty Položit dotaz

Činnost notáře, odměna notářeD
ědické řízení a dědické poplatky 
Kolik zaplatíte u notáře - můžete ušetřit 
Jak ušetřit za právníky

Kupní a darovací smlouvy


Prodej zd
ěděné nemovitosti - daně
Notářská úschova kupní ceny
Darování podílu na nemovitosti manželce

Manželské a předmanželské smlouvy


Ochrana společného majetku při podnikání jednoho z manželů
Manželé si opravili dům, který jeden z manželů zd
ědil

Ostatní notářské úkony


Proč ov
ěření podpisu u notáře

Dědické řízení, dědická smlouva, závěť a listina o vydědění

Jak probíhá dědické řízení
Započtení daru v d
ědickém řízení 
Důvody vyd
ědění musí být dány 
Odmítnutí d
ědictví 
D
ědění ze zákona
D
ědická smlouva
Neopomenutelný d
ědic a nepominutelný dědic
Záv
ěť podle nového občanského zákoníku  
Dodatečné projednání d
ědictví

Notářský zápis se svolením k vykonatelnosti


Půjčujeme peníze - ochrana v
ěřitele
Ukončení nájmu nemovitosti a vyklizení

Osvědčení prohlášení a skutkových dějů


Spolubydlící osoba čelí exekuci

Notářská poradna - odpovědi na časté dotazy

               

Pro Vaše pohodlí dotazy řadíme tematicky a pro větší přehlednost neopakujeme dotazy na stejné téma. Z technických důvodů jsme pro prezentaci článků, dotazů, odpovědí a komentářů použili technologii Google Blogger, kam směřují odkazy z této stránky. Nový dotaz je možno položit přes webový formulář   Položit dotaz / Objednat notáře. Odpověď dostanete e-mailem. Tato služba je zdarma. Do přehledu odpovědí ovšem řadíme jen takové, které mohou návštěvníkům webu přinést užitečnou informaci. Vyberte si prosím téma z následující tabulky a projděte odpovědi dříve, než položíte nový dotaz. Děkujeme.

Právní poradna notáře - odpovědi na časté dotazy

Notářská poradna - články


Odpovědi na dotazy přibližují problematiku, ale v odpovědi se nedá popsat celá šíře tématu a všechny souvislosti - odpovědi musí být stručné. Proto jsme připravili i celou řadu článků s výkladem a příklady. Čerpali jsme z textu zákonů a veřejně dostupných zdrojů Notářské komory ČR. Přes veškerou péči můžeme garantovat pouze takový obsah, který je signován notářem. Ostatní informace jsou bez záruky !